Living Street ถนนควรเป็นของรถยนต์อย่างเดียวจริงหรือ

ขบวนการที่เรียกว่า Woonerf ซึ่งเป็นขบวนการสนับสนุน ‘ถนนที่มีชีวิต’ ของเนเธอร์แลนด์ บอกว่าถนนไม่ได้มีไว้ให้รถยนต์แล่นเพียงอย่างเดียว เดิมทีเดียวถนนเป็น ‘พื้นที่สาธารณะ’ ที่ใครจะใช้ทำอะไรก็ได้ แม้กระทั่งกิจกรรมสันทนาการ อย่างการเล่นเกม ส่วนหน้าที่ในการเป็น ‘ทางสัญจร’ นั้น เป็นเพียงหน้าที่หนึ่งของถนนเท่านั้น

Read More…