ดวงตาของท้องฟ้าเพ่งมองเรา และถามเราถึงเป้าหมายแห่งการเดินทาง

ยามเดินทาง ผมมักชอบมองท้องฟ้าและดวงอาทิตย์ ผมคิดว่าท้องฟ้า ดวงอาทิตย์ และมวลอากาศ ล้วนมีความงดงามของตัวเองที่สัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งกับสถานที่ แอฟริกันซันเซ็ตอาจสวยที่สุดที่แอฟริกา แต่ซันเซ็ตของที่อื่นๆก็มีความงามตามแบบฉบับของตัวเอง
ที่สำคัญ ท้องฟ้าไม่เคยเหมือนเดิม

Read More…

กลางคืนในโลก

ส่วนใหญ่ในเวลากลางคืน ผมมักใช้เวลาอยู่ข้างหน้าต่าง อ่านหนังสือที่ชอบ หรือไม่ก็คิดถึงผู้คนมากมายที่เคยพบ
ละม้ายสีดำของกลางคืนช่วยซ่อนตัวผมจากสิ่งน่ากลัวต่างๆ กลางคืนจึงพาสิ่งมหัศจรรย์มากมายมาให้ชีวิต
กลางคืนช่วยพรางตัวเราจนจ้อย
และกลางคืนช่วยให้เราไม่กริ่งเกรงแม้สิ่งที่น่ากลัวที่สุด

Read More…