Taste Dialect : คนอังกฤษแถบไหนชอบรสอาหารแบบไหน

งานวิจัยนี้ได้ ‘ลงลึก’ สำรวจเรื่องราวของ ‘รส’ อาหาร โดยดูจากอิทธิพลของทั้งวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ผ่านการวิจัยในผู้คนมากมายถึงหนึ่งหมื่นสามพันคน และพบว่า Taste Dialect หรือ ‘สำเนียงเสียงรสชาติ’ นั้น มีความแตกต่างที่สอดคล้องกับ Spoken Dialect หรือ ‘สำเนียงเสียงพูด’ อย่างมีนัยสำคัญ เพราะคนที่มีการเปล่งเสียงไม่เหมือนกันนั้น จะพัฒนาความอ่อนไหวบางอย่างต่อรสชาติบางแบบ จึงพยายามหาอาหารที่จะไปกระตุ้นความอ่อนไหวในรสชาตินั้นๆขึ้นมา

Read More…

สโคนหรือสคอน : ปัญหาใหญ่ระดับชาติ เรื่องร้าวฉานของคนอังกฤษ

ปัญหาร้าวฉานในหมู่คนอังกฤษอย่างหนึ่งซึ่งอาจฟังดูไม่น่าเป็นปัญหาสักเท่าไหร่สำหรับคนชาติอื่น ก็คือคำว่า scone นั้น ควรอ่านออกเสียงว่า ‘สโคน’ (สโกน) หรือ ‘สคอน’ (สกอน)

เรื่องนี้เป็นปัญหากันมานับร้อยปีแล้วนะครับ ในหนังสือปี 1913 ก็เคยมีคนเขียนบทกวีถึงเรื่องนี้เอาไว้

Read More…