Blamestorming: การประชุมที่ไม่พึงปรารถนา

Blamestorming แบ่งออกเป็นสองอย่าง คือเป็นการประชุมเพื่อตำหนิหรือ ‘หาคนผิด’ กันอย่างเป็นทางการ กับอีกนัยหนึ่งคือมีเป้าหมายจะระดมสมองนั่นแหละ แต่คนที่เข้าร่วมประชุมล้วนแล้วแต่ ‘ท็อกสิค’ กันทั้งนั้น ทำให้การประชุมระดมสมองกลายเป็นการหาเรื่องจับผิดกันไปทั้งวง

Read More…