ความเงียบและการเปล่งเสียง

เราเป็นสังคมแบบไหนกันแน่ ระหว่างสังคมที่ต้องแข่งขันกันด้วยอำนาจและเสียงดัง หรือเป็นสังคมที่รู้จักเคารพความเห็นต่างของกันและกันจนไม่มีใครต้องพยายามตะเบ็งเสียงแสดงความคิดเห็นจนคอแห้ง

Read More…