ประวัติศาสตร์ของชั้นหนังสือ

เนื่องจากหนังสือเป็นของหนัก ชั้นหนังสือจึงเป็นเรื่องสำคัญของห้องสมุดหรือบ้านต่างๆ

ชั้นหนังสือจึงมีพัฒนาการยาวนาน จนเรียกได้ว่ามีประวัติศาสตร์ของตัวเอง

Read More…