ประวัติศาสตร์วัคซีน: กับหนังวัวตัวสำคัญ

ประวัติศาสตร์วัคซีนนั้น เกี่ยวข้องกับคำว่า ‘ปลูกฝี’ และวัวตัวสำคัญที่มีชื่อว่า ‘บลอสซัม’ อย่างไร?

Read More…