ด่าแบบไทย vs ด่าแบบฝรั่ง

เราเติบโตมากับการด่า ‘แบบไทยๆ’ ที่หลายคนบอกว่าถึงพริกถึงขิงกว่าการด่าแบบฝรั่ง แต่การด่าแบบไทยๆ มีอะไรซ่อนอยู่ข้างในมากกว่าแค่การด่าหรือเปล่า

Read More…

การด่าที่ดี

การด่าที่หมดจด งดงาม แสบสันต์ และเป็นประโยชน์ ไม่ได้เป็นแค่ศิลปะเท่านั้น แต่ยังต้องมีฐานคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ด้วย การด่าที่ดีต้องถึงพร้อมทั้งข้อมูล การวิเคราะห์ วาทศิลป์ การเลือกเฟ้นศัพท์ที่ใช้
การด่าที่ดีจะยกระดับขึ้นเป็นการวิพากษ์เสมอ ส่วนการด่าที่ตื้นเขินมักลดระดับตัวเองลงเหมือนย่ำเท้าลงไปในโคลนเลนจนแม้แต่จะนิยามว่าเป็นการบริภาษก็ยังสูงส่งเกินไป

Read More…