คุณรู้ไหม – ผู้หญิงคนหนึ่งที่ทั้งหูหนวกและตาบอด, สามารถขี่จักรยานและเรียนจบฮาร์วาร์ดได้

เรื่องเล่าของ เฮเลน เคลเลอร์ ผู้ใช้จักรยานที่ทั้งตาบอดและหูหนวก และเธอสอนเราอยู่เสมอ เรื่องของความอดทดอดกลั้น

Read More…