ฉันเพิ่งตื่น

ประโยค ‘ฉันเพิ่งตื่น’ น่าจะเป็นประโยคที่ใช้คำได้สับสนที่สุดประโยคหนึ่งในภาษาอังกฤษเลยก็ได้ เพราะมันมีคำว่า Wake กับ Awake แล้วพอประกอบกับการเป็น Past Tense ก็มีการถามกันว่า ควรใช้ Awoken หรือ Awakened อีก

Read More…