สอนชีวิตด้วยชีวประวัติ

‘เกิดเป็นคนใต้’ ของ อาจารย์ล้อม เพ็งแก้ว เป็นอัตชีวประวัติ ท่านเล่าเรื่องเหมือนผู้ใหญ่เล่าให้เด็กๆที่กำลังนั่งล้อมวงอยู่บนนอกชานฟังด้วยเรื่องราวในชีวิตของท่าน ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงความทรงจำและความเป็นมา ทว่าด้วยความเป็นปราชญ์ ท่านได้แทรก ‘ความรู้’ ปนเข้าไปในเนื้อหาชนิดที่ผมอยากเรียกว่า ‘มหาศาล’ ด้วย

Read More…