แรงบันดาลใจเป็นของมือสมัครเล่น มืออาชีพจะแค่ลุกขึ้นมาทำงาน

เคยรู้สึกว่าตัวเองไม่อยากทำงานทั้งที่มีงานด่วนไหมครับ
ต่อไปนี้คือ 3 เหตุผล ของการที่เรา ‘ไม่ยอมเวิร์ค’ ทั้งที่ ‘ต้องเวิร์ค’ ไม่งั้นชีวิต ‘ไม่เวิร์ค’ แน่ๆ!

Read More…