Ultra-Aging Society : เรื่องของสังคมสูงวัยยิ่งยวด

นับตั้งแต่ปี 1840 เป็นต้นมา อายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์เราสูงขึ้นเรื่อยๆ

ทุกวันนี้ เขาบอกว่าเด็กที่เพิ่งเกิดในแต่ละปี จะมีอายุขัยเฉลี่ยสูงกว่าเด็กที่เกิดในปีก่อนหน้าราวๆ 3 เดือน ซึ่งก็แปลว่ายิ่งเวลาผ่านไปนานขึ้น คนเราก็จะมีอายุขัยเฉลี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากความเป็นอยู่และวิทยาการทางการแพทย์ดีขึ้น

ดังนั้น การที่คนเราจะมีอายุถึง 100 ปี จึงไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมอีกต่อไป

คำถามก็คือ หากเรา (แทบ) ทุกคน มีอายุถึง 100 ปี พร้อมๆกัน-อะไรจะเกิดขึ้น

Read More…