เมื่ออัฟกานิสถานเคยเป็นยูโทเปีย

ในดินแดนที่ปัจจุบันคืออัฟกานิสถาน เคยมีอารยธรรมล้ำยุคแห่งหนึ่งเกิดขึ้น เรียกว่า อารยธรรมลุ่มน้ำสินธุ ซึ่งนักโบราณคดีพบว่าเป็นอารยธรรมที่มีลักษณะ ‘ยูโทเปีย’ สูงมาก

Read More…