ความเป็นผู้ใหญ่ของ ‘เด็กสมัยนี้’

ความน่าสนใจของเด็กรุ่นใหม่วัยสิบปลายถึงยี่สิบต้นๆ ก็คือความ ‘โต’ บางอย่างที่ไม่เคยคิดถึงและไม่เคยเห็นในคนรุ่นก่อนหน้า
ความ ‘โต’ ที่ว่า คือความ ‘โต’ ด้าน preconceptions

Read More…

วัยเด็กของชีวิต

เราชอบคิดว่า ตอนเด็กๆเรางุนงงกับชีวิต ต่อเมื่อเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้ว เราจึงจะเห็นว่าชีวิตนั้นชัดเจน ความเป็นผู้ใหญ่จึงเหนือกว่าความเป็นเด็ก เพราะมีประสบการณ์มาคอยค้ำจุนเป็นรากฐานให้การตัดสินใจต่างๆของเรา
ดังนั้น ผู้ใหญ่จึงมีอะไรบางอย่าง ‘เหนือ’ กว่าเด็ก
แต่ไม่รู้สิ-บางครั้งผมก็คิดกลับกัน

Read More…