ความเงียบเป็นสิ่งมีค่า

สำหรับหลายคน ความเงียบมีค่าเท่ากับความว่างเปล่า เราจึงอยู่กับความเงียบไม่ได้

แต่ความเงียบเป็นอย่างนั้นจริงหรือ?

Read More…