ชีวิตก็เป็นเช่นนั้นเอง: เด็กๆ มักอยากมีชีวิตเหมือนผู้ใหญ่

สำหรับตัวผมเอง ยิ่งมีอายุมากขึ้นเท่าไหร่ ความงุนงงสงสัยต่อสิ่งที่เรียกว่าชีวิตก็ย่ิงมากขึ้น

Read More…