One for the Road กับความเลือนรางจางหายของถนน

เขียนถึงภาพยนตร์เรื่อง One for the Road กับการปรากฏตัวอย่างเลือนรางของบางสิ่งในหนังเรื่องนี้

Read More…

The Dig หนังดีที่ว่าด้วยการขุดค้นทางโบราณคดี

The Dig เป็นหนังที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งเท่าที่เคยดูมา มันเป็นหนังที่สร้างจากนิยายอิงประวัติศาสตร์จริง กับเรื่องการขุดค้นทางโบราณคดีที่ลึกซึ้งอย่างยิ่ง

Read More…