Caregiver Burnout: ภาวะเบิร์นเอาต์ของผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ในยุคสังคมสูงวัย ลูกหลานต้องดูแลผู้อาวุโสกันมากขึ้น แต่ต่อให้ต้องการใส่ใจดูแลมากแค่ไหน ก็ไม่ได้แปลว่าคนเหล่านี้จะไม่เกิดอาการ ‘เบิร์นเอาต์’ ขึ้นมา

Read More…

เกิดอะไรขึ้น เมื่อเราอยู่ในสภาวะใกล้ตาย

กรณีของแพม เรย์โนลด์ส เป็นกรณี ‘ใกล้ตาย’ ที่ได้รับการบันทึกไว้อย่างดีที่สุดกรณีหนึ่ง และนักวิทยาศาสตร์ก็ได้นำมาศึกษาต่อ ว่าเมื่อใกล้ตาย – เราเป็นอย่างไร

Read More…