MARMALADE ไม่ใช่แยม

แยมทำจากเนื้อผลไม้เท่านั้น | แต่ MARMALADE ทำจากเนื้อและเปลือกของส้ม | MARMALADE จึงมีความขมของเปลือกส้มเจือปนกับรสหวานด้วย | เรื่องราวใน MARMALADE ก็เป็นแบบนั้น ทุกอย่างปะปนคละเคล้า |ขม-หวาน ดี-ร้าย เศร้า-สุข| ผสมรวมเป็น articles that instigate หรือนิตยสารที่ชวนคิด ชวนรู้สึก และชวนเรียนรู้ร่วมกัน | สนุกอ่านไปกับ MARMALADE นะครับ

– โตมร ศุขปรีชา –

Advertisements