Decode SS3 ep 3: แค่ไหนเรียกว่ารวยและจน สำรวจความรวยในยุคที่ทุกอย่างแพงหมด ยกเว้นชีวิตคนธรรมดา

ในภาวะที่ทุกอย่าง ‘แพงทั้งแผ่นดิน’ (ยกเว้นชีวิตคนธรรมดา) ไปดูกันว่า ต้องมีรายได้ต่ำแค่ไหน ถึงจะเรียกได้ว่าเป็น ‘คนจน’ ตามนิยามของรัฐไทย และที่ว่ารวยนั้น รวยจริงหรือเปล่า ‘ค่ากลาง’ ของรายได้คนไทยอยู่ตรงไหน และมันต่างจาก ‘รายได้เฉลี่ย’ ของคนไทยทั้งประเทศอย่างไร