Decode Podcast ep 4: เรื่องของ Motivation หรือแรงขับเคลื่อนในชีวิต

อะไรคือคำอธิบายแบบวิทยาศาสตร์ที่มีต่อ motivation หรือแรงขับเคลื่อนในชีวิตมนุษย์กันแน่ ทำไมบางคนมีมาก บางคนมีน้อย และเราจะฝึกให้ตัวเองมี motivation ในการทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างไร รวมทั้งจะรักษาความมุ่งมั่นตั้งใจเหล่านั้นให้ต่อเนื่องยาวนานได้อย่างไร