Decode Podcast ep 2: น้ำประปาแห่งปารีส

หลายคนไม่กล้าดื่มน้ำประปาในเมืองที่ตัวเองอยู่โดยไม่ต้ม แต่บางเมือง น้ำประปากลับเป็นน้ำแร่คุณภาพสูง อะไรทำให้เมืองบางเมืองเป็นแบบนี้ได้