ฉันเพิ่งตื่น

ประโยค ‘ฉันเพิ่งตื่น’ น่าจะเป็นประโยคที่ใช้คำได้สับสนที่สุดประโยคหนึ่งในภาษาอังกฤษเลยก็ได้ เพราะมันมีคำว่า Wake กับ Awake แล้วพอประกอบกับการเป็น Past Tense ก็มีการถามกันว่า ควรใช้ Awoken หรือ Awakened อีก แถมถ้าใช้คำว่า Just ประกอบ บางคนบอกว่าสามารถใช้ได้ทั้ง

I had just woken up.
I had just wakened.
I had just awakened.

แต่บางคนก็บอกว่าไม่ต้องใช้ had หรอก เพราะมัน clunky (เฉิ่มๆ) เกินไป ใช้แค่ I just woke up ก็พอ (ไม่ต้อง woken ด้วย เพราะดูประหลาดไป)

มีคนอธิบายเรื่องตื่นๆพวกนี้ โดยดูว่าเป็นการใช้กริยาแบบที่จะมี ‘กรรม’ (สกรรมกริยา Transitive Verb) หรือไม่มีกรรมมารับ (อกรรมกริยา Intransitive Verb) ว่าจะทำให้แต่ละคำมีความหมายว่าอย่างไร ขอลอกมาแล้วกันนะครับ สนุกดี

awake
intransitive: to come out of the state of sleep; to cease to sleep
transitive: to arouse (someone) from sleep.

awaken
intransitive: to arise or spring into existence
transitive: to rouse from sleep

wake
intransitive: to be or remain awake; to keep oneself, or be kept, awake
transitive: to rouse from sleep or unconsciousness

waken
intransitive: to cease to sleep; to become awake
transitive: To rouse (a person or animal) from sleep or unconsciousness.

ยังมีการอธิบายเรื่องการเป็น Strong Verb หรือ Weak Verb (จริงๆก็คือ Irregular Verb กับ Regular Verb) ด้วย ซึ่งสนุกมาก อย่าง awake ถ้าเป็น Weak Verb ก็ต้องแปลงเป็น Past Tense ว่า Awaked แต่ถ้าเป็น Strong Verb ก็ต้องเป็น Awoke แล้วเขาบอกว่า สมัยก่อนโน้น คนอังกฤษก็ใช้รูปแบบ Strong Verb นี่แหละ แต่เป็นเชคสเปียร์ที่มาเปลี่ยนใช้ Weak Verb แต่ประมาณปี 1929 (ไม่รู้รู้ได้ยังไง) ก็เกิด had awoken มาแทน had awoke (ซึ่งยิ่งซับซ้อนเข้าไปอีก)

อ่านแล้วก็ทำให้คิดขึ้นมาได้ว่า ภาษาอังกฤษนี่ ไม่เห็นง่ายนิดเดียวเลย