10 ข้อสังเกต ว่าด้วยวิถีใหม่ – วิถีเก่า

1. วิถีใหม่เหมือนสึนามิถาที่โถมซัดเข้าหาหอคอยเก่าๆ แห่งอำนาจเก่า

2. อำนาจเก่าไม่เคยสำนึกเลยว่าฐานรากของตนกำลังกร่อนเซาะ ต่อให้เจ้าของหอคอยพยายามปีนลงมาเอาปูนเทฐานเท่าไหร่ก็ไม่อาจทานพลังมหาศาลของเหตุปัจจัยใหม่ๆได้

3. ที่น่าเศร้าก็คือ อำนาจเก่ามักอ้างว่าตนสมาทานตัวเองกับวิถีพุทธ แต่ความเป็นพุทธที่ไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเหตุปัจจัย และพยายามยื้อยุดไม่ให้อนิจลักษณะเป็นอนิจลักษณะ ไม่แน่ใจนักว่าอาจนับเป็นพุทธได้มากน้อยเพียงใด

4. ความพยายามควบคุมโน่นนี่นั่นของอำนาจเก่า ที่เห็นได้ชัดที่สุดคือกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และความมั่นคงทางไซเบอร์ ที่แสดงให้เห็นความหวั่นไหวของอำนาจเก่าต่อการเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัย จึงพยายามยื่นมือเข้ามาควบคุมให้ลึกที่สุดเท่าที่ตัวเองพอจะทำได้

5. แต่นั่นคือความพยายามควบคุมสึนามิไม่ให้สาดซัดเข้ามากระทบหอคอยเล็กจิ๋วที่ตัวเองคิดว่ายิ่งใหญ่สลักสำคัญ จึงเป็นเรื่องที่น่าสงสาร เพราะมันคือความพยายามควบคุมอนิจลักษณะ ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้

6. สงสารคนรุ่นใหม่ที่ต้องพยายามทำความเข้าใจกับความไร้ความสามารถที่จะเข้าใจ สงสารอำนาจเก่าที่กำลังหวั่นไหวกับการสูญเสียอำนาจ และสงสารสังคมไทยที่ต้องเสียเวลาและเรี่ยวแรงพลังไปกับเรื่องเหล่านี้

7. ให้กำลังใจอำนาจเก่าในการพยายามยกเปลือกตาตัวเองขึ้นมองดูโลกใหม่

8. ให้กำลังใจอำนาจเก่าเพื่อข้ามพ้นความเก่าของอำนาจตัวเองที่ใกล้ถึงภาวะสาบสูญ

9. ให้กำลังใจอำนาจเก่าเพื่อขยายหัวใจให้เปิดกว้างมากขึ้น ไม่ขังตัวเองอยู่ในโลกอดีตที่ไร้อนาคต

10. และให้กำลังใจอำนาจเก่าในอันที่จะไม่ลากเหตุปัจจัยใหม่ๆไปขังอยู่ในกรอบกรงเดิมที่นับวันมีแต่จะผุพังลง