ทำงานที่ไหนให้ ‘ได้งาน’

คุณว่าที่ไหนทำงานแล้ว ‘ได้งาน’ มากที่สุด

หลายคนอาจตอบว่าก็ต้องเป็นออฟฟิศน่ะสิ แต่สำหรับคนจำนวนมาก ออฟฟิศกลับไม่ใช่ที่ที่ทำงานแล้ว ‘ได้งาน’ มากที่สุด บ่อยครั้งออฟฟิศทำให้เราได้งานน้อยที่สุดด้วยซ้ำ

เคยมีการสำรวจในคนทำงานประเภทที่ต้อง ‘คิดงาน’ ในงานที่มีลักษณะครีเอทีฟหรือต้องหมกมุ่นครุ่นคิดแบบงานวิจัย (คือไม่ใช่งานแบบ routine เป็นแบบสายงานที่ต้องรับงานต่อจากคนอื่นมาทำแล้วส่งต่อให้คนอื่น หรืองานที่ต้องสัมพันธ์กับคนอื่น เช่น งานพนักงานต้อนรับ การจ่ายยา ฯลฯ) พบว่าคนเหล่านี้จะตอบว่า สถานที่ทำงานที่ดีที่สุดเป็นร้านกาแฟบ้าง ทำงานที่บ้านบ้าง หรือทำงานในที่ที่ไม่มีอินเตอร์เน็ต (เช่น เวลาเดินทางบนเครื่องบินเป็นเวลานานๆ)

เขาบอกว่า งานประเภทรีเสิร์ชหรือครีเอทีฟนั้น เป็นงานที่ต้องการสมาธิมาก และออฟฟิศก็เป็นที่ที่คนเราเสียสมาธิได้ง่ายที่สุด เนื่องจากมีสิ่งที่เรียกว่า triggers หรือตัวกระตุ้นให้เราเสียสมาธิในหลายรูปแบบ เช่น การต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน หรือมีเสียงดัง โดยเขาบอกว่า เสียงในออฟฟิศไม่เหมือนเสียงในร้านกาแฟ เสียงในออฟฟิศนั้น สมองเราจะตั้งค่าในเชิงตอบรับกับ triggers เอาไว้ ทำให้เราผละจากสมาธิในงานได้ง่าย แต่ในร้านกาแฟ เสียงที่ดังหึ่งๆทั้งหลายเป็นเสียงแบบ white noise และสมองไม่คาดหมายจะต้องตอบรับกับ triggers ใดๆ เพราะเป็นที่สาธารณะ จึงกลับยิ่งสร้างสมาธิให้เรามากขึ้น

มีคนแนะนำว่า ถ้าอยากทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาจลองทำสิ่งที่ควบคุมได้ต่อไปนี้

-จัดออฟฟิศให้เป็นระเบียบ ออฟฟิศที่รกทำให้มี triggers มากขึ้น

-ลองจดบันทึกดูว่า ในเดือนที่ผ่านมา คุณทำงานที่ไหนได้งานมากที่สุด ให้ไปทำงานสำคัญๆที่นั่น หรือไม่ก็จัดสิ่งแวดล้อมในออฟฟิศให้คล้ายที่นั่น

-ถ้ามีงานระยะยาวที่ต้องทำซ้ำๆ อาจเลือกสถานที่หนึ่งๆเพื่อไปทำงานตรงจุดนั้น เช่น โต๊ะตัวนั้นในร้านกาแฟร้านนั้น เพราะสมองและร่างกายจะ ‘จำ’ ว่าเมื่อนั่งอยู่ตรงนั้น มันจะต้องทำงาน ถ้าไปบ่อยๆ สมาธิจะเกิดเองโดยอัตโนมัติ

-ลองเปลี่ยนเครื่องมือในการทำงาน เช่น ถ้าเป็นคอมพ์ฯ ที่มีไว้ทำงานจริงๆ ก็ต้องไม่มีโซเชียลมีเดีย ไม่มีเกม ฯลฯ ส่วนเครื่องที่มีไว้เล่นก็มีไว้เล่นจริงๆ (ซึ่งดูเหมือนคนอย่างเราๆท่านๆอาจทำไม่ได้นะครับ เพราะไม่มีตังค์ซื้อคอมพ์ฯ หลายๆเครื่อง!)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s